1913 Shuas aig staisean nan trèanaichean

Ceannaich mo chèile dealbh eile air e-bay agus abair sealladh inntinneach a th’ ann. Seo staisean nan trèanaichean ann an 1913. Dìreach mar a tha e fhathast an-diugh bha aig an trèan gu Inbhir Nis a bhith a’ feitheamh gus an tàinig an trèan gu Obar Dheathain, chan eil ach loidhne singilte eadar Inbhir Nis agus Inbhir Narann.
1913, dè bha a’ dol a thachair dha na daoine san dealbh seo tron chiad chogadh mhòr?

 

sgòthan mòra dubh

Uill, tha e air a bhith a’ cur sneachd an diugh, bha agam a dhol gu Obar Dheathain mar a b’ àbhaist dhomh ach shaoil mi gum biodh cus sneachd air an loidhne eadar Keith agus Inbhir Uairaidh agus mar sin dh' fhuireach mi aig an taigh. Chaidh mi sìos dhan tràigh agus abair sgòthan mòra dubh a bha a’ tighinn oirnn bhon taobh a tuath. A-nochd tha faisg air sia òirlich air an talamh ged ‘s a tha A96 fosgailte agus tha a mhòr chuid de na rathaidean sa bhaile sàbhailte ach ma chuireas e mar a tha e an dràsta fad na h-oidhche bidh obair mhòr turas eile aig balaich na Comhairle sa mhadainn

Mu mo dheidhinn

  • Is mise Graisg
  • Fear aca ann an 'Tìr nam blòg'United Kingdom
  • Fàilte chridheil ort Tha mi 47 bliadhna a dh'aois, tha mi pòsta 's tha mi a' fuireach ann an Inbhir Narann. Tha e a' còrdadh rium a bhith sgrìobhadh beagan Gàidhlig. Tha mi fhathast ag ionnsachadh 's mar sin dheth, cha bhi a h-uile càil buileach ceart: nì mi mearachdan! Co-dhiù ma tha greiseag agad - thig a-steach!
Mu mo dheidhinn
Deanta le Blogger
agus Blogger Templates