« Home | Teas » | Tha daonnan rudeigin ùr ri fhaicinn » | Bha e anmoch ach... » | Am faca tu na Sidelcias? » | Na Fir Chlis 2003 » | Ciaradh an fheasgair » | Beul an latha » | Fèill nan tuathanaich » 

 

Chan e ach ball lasraichean a th’ innte, nach i?

A dh’ innse na fìrinn, chan e ach ball lasraichean a th’ innte, nach i? Tha i deònach a tilleadh a h-uile madainn ‘s mi taingeil dhi

Mu mo dheidhinn

  • Is mise Graisg
  • Fear aca ann an 'Tìr nam blòg'United Kingdom
  • Fàilte chridheil ort Tha mi 47 bliadhna a dh'aois, tha mi pòsta 's tha mi a' fuireach ann an Inbhir Narann. Tha e a' còrdadh rium a bhith sgrìobhadh beagan Gàidhlig. Tha mi fhathast ag ionnsachadh 's mar sin dheth, cha bhi a h-uile càil buileach ceart: nì mi mearachdan! Co-dhiù ma tha greiseag agad - thig a-steach!
Mu mo dheidhinn
Deanta le Blogger
agus Blogger Templates