Taobh a-muigh roimhe bhracaist

Uill aig an am seo den bhliadhna chan eil thu fada bho rudeigin sònraichte sna speuran mas tèid thu taobh a-muigh roimhe bhracaist.

 

Tha iad a’ cumail faire

Inbhir Narann, tha sin a’ ciallachadh ‘abhainn nan feàrna’ a-rèir cuid. Tha smachd aig na craobhan sin air nam bruaichean, fìor smachd air na bruaichean gun teagamh. Tha iad a’ cumail faire air an uisge air na bradain, air muinntir an àite ‘s gach botail buckfast a dh’ òlar fo an sùilean.

 

Chan e ach ball lasraichean a th’ innte, nach i?

A dh’ innse na fìrinn, chan e ach ball lasraichean a th’ innte, nach i? Tha i deònach a tilleadh a h-uile madainn ‘s mi taingeil dhi

Mu mo dheidhinn

  • Is mise Graisg
  • Fear aca ann an 'Tìr nam blòg'United Kingdom
  • Fàilte chridheil ort Tha mi 47 bliadhna a dh'aois, tha mi pòsta 's tha mi a' fuireach ann an Inbhir Narann. Tha e a' còrdadh rium a bhith sgrìobhadh beagan Gàidhlig. Tha mi fhathast ag ionnsachadh 's mar sin dheth, cha bhi a h-uile càil buileach ceart: nì mi mearachdan! Co-dhiù ma tha greiseag agad - thig a-steach!
Mu mo dheidhinn
Deanta le Blogger
agus Blogger Templates