« Home | Tha daonnan rudeigin ùr ri fhaicinn » | Bha e anmoch ach... » | Am faca tu na Sidelcias? » | Na Fir Chlis 2003 » | Ciaradh an fheasgair » | Beul an latha » | Fèill nan tuathanaich » 

 

Teas

‘ S e latha anabarrach math a bh’ ann an diugh, bha a’ chala ‘s na tràighean meadhanach trang fiù ‘s seachad air sia uairean feasgar

Cha chuir mi moladh gu tric gun fheum, ach se photographer math math a tha annad. Dealbhan sgoinneil a Ghraisg.

Post a Comment

Mu mo dheidhinn

  • Is mise Graisg
  • Fear aca ann an 'Tìr nam blòg'United Kingdom
  • Fàilte chridheil ort Tha mi 47 bliadhna a dh'aois, tha mi pòsta 's tha mi a' fuireach ann an Inbhir Narann. Tha e a' còrdadh rium a bhith sgrìobhadh beagan Gàidhlig. Tha mi fhathast ag ionnsachadh 's mar sin dheth, cha bhi a h-uile càil buileach ceart: nì mi mearachdan! Co-dhiù ma tha greiseag agad - thig a-steach!
Mu mo dheidhinn
Deanta le Blogger
agus Blogger Templates